Katrai hroniskai slimībai vai problemātikai ir sava sena vēsture, tāpēc tās risināšanai nepieciešams pilnībā individuāls risinājums. Iekšējā dialogā es pacientam palīdzu nodibināt kontaktu ar viņa virsapziņu. Tā ir mūsu iekšējā instance, kura mūs gan apgādā ar krīzēm un slimībām, gan arī zina risinājumu, jo tā pazīst mūsu iekšējos uzdevumus un attīstības iespējas. Tā mūs iedrošina atrast un iet savu ceļu. Mūsu dvēselei ir zināms īstais risinājums, mums tikai visbiežāk neizdodas piekļūt tās augstākajiem slāņiem – dažkārt risinājums atnāk mūsu sapņos vai spontānas iedvesmas veidā. Darbā ar dvēseli mēs mērķtiecīgi dienas gaismā iznesam neapzinātās dvēseles aizkulises, iespējamos traumatiskos pārdzīvojumus un slimības pamatā esošās norises un pārstrādājam tās. Tādējādi slimības pieveikšana no pašapzinīgas un stiprinošas izaugsmes kļūst par ievērojami apzinātāku un piepildītāku dzīvi.