Vsaka kronična bolezen ali problematika ima svojo osebno zgodovino in potrebuje tako edinstveno pot razrešitve. V vodenem notranjem dialogu pomagam pacijentu, da vzpostavi stik s svojo pra-zavestjo. To je instanca v nas, ki nam odobri tako naše krize in obolenja, kot tudi pozna rešitve, saj namreč pozna naše notranje naloge in možnosti razvoja. Spodbuja nas, da najdemo in gremo našo osebno pot. Duša ve naše rešitve, vendar pa nam največkrat manjka dostop do njenih višjih nivojev – včasih pride le ta do izraza v sanjah ali v spontanih navdihih. V „Soul Work“ prinesemo usmerjeno na površje podzavestna duševna ozadja, možna traumatična doživetja in vzorce, ki so razlog za bolezen, in jih predelamo.
Premagovanje bolezni postane tako, skozi samozavedanje in notranjo krepitev, razvojna pot v bolj zavestno in izpolnjeno življenje.