Grāmata “Ēteriskās eļļas dziedniecībā”

Tomass fon Rotenburgs. Ēteriskās eļļas dziedniecībā. – Rīga, 2016. – 271 lpp.
(ISBN 976-961-285-501-7).

Šī grāmata atklāj jaunu pasauli. Tajā aprakstīta pilnīgi jauna pieeja darbā ar ēteriskajām eļļām, kas stipri atšķiras no klasiskās aromterapijas. Atšķirībā no ierobežotas materiālās izpratnes vai arī nedaudz atšķirīga eļļu emocionālā attēlojuma autors izprot ēteriskās eļļas kā garīgas būtnes ar ikreiz ļoti specifisku dzīves principu, ko tās mums pavēsta un uz ko attiecas to dziednieciskā iedarbība. Tādējādi ir iespējams eļļas skaidri diferencēt, un nepieciešamās eļļas atrašana kļūst drošāka.Grāmata “Ēteriskās eļļas dziedniecībā” ir gadu desmitiem ilga darba ar ēteriskajām eļļām un to būtņu un iedarbības intensīvas pētniecības rezultāts. Atbilstoši ievadteikumam: “Jo pamatīgāk mēs eļļu sapratīsim, jo spēcīgāka būs tās iedarbība” pieredzējušais dziednieks Tomass fon Rotenburgs ved mūs fascinējošās ēterisko eļļu pasaules dzīlēs. Šī grāmata ir kā apjomīga skaidrojošā vārdnīca par eļļu būtnēm. Vienlaikus tā ir ļoti plaša praktiska mājas aptieciņa, kurā eļļu iedarbība kļūst skaidra saistībā ar to iemiesotajiem dzīves principiem.
Aplūkotās trīspadsmit galvenās ēteriskās eļļas aptver iespaidīgu slimību un sūdzību klāstu. Vienota izpratne par to bioķīmiju, iemiesotajiem dzīves principiem, augu žestiem un detalizēto iedarbības spektru apvieno eļļu materiāli faktisko pusi ar to garīgi dvēseliskajām aizkulisēm. Eļļas ne tikai kļūst redzamas kā reālas būtnes, bet arī padziļinātā meditatīvā procesā eļļu būtnes pašas tiek pie vārda. Anas Pogačnikas (Ana Pogačnik) zīmējumi atklāj vēl citu ēterisko eļļu būtņu dimensiju.Gan ārstējot cilvēkus, gan arī uztverot ēterisko eļļu būtnes, būtiski ir fizisko vizuālo uztveri paplašināt ar smalkāku ēterisko uztveri. Tādējādi kļūst iespējams atrast un ārstēt fizisko blokāžu ēteriskos cēloņus. Turklāt grāmatā ir sniegti ieteikumi, kā rīkoties ar tā saucamajiem “terapijas rezistences” gadījumiem. Šī grāmata apraksta ēteriskās uztveres pamatus.Izsmeļošā daļa par eļļu lietojumu apraksta arī līdz šim mazpazīstamus, tomēr ļoti iedarbīgus lietojuma veidus. Ar šo grāmatu gan nespeciālisti, gan vēl jo vairāk profesionāļi atklās pavisam jaunas plašākas ēterisko eļļu lietošanas iespējas terapijā, ko iespaidīgi apliecina daudzie apbrīnojamie piemēri no vairāk nekā 20 gadu ilgās pieredzes praksē. Šī grāmata aicina mūs uz izaugsmi!