Seminarji z Bitji Zodiaka

Pri seminarjih o Zodiaku gre za neposredno in povsem nedvomno doživetje njihovih bitij. Korak za korakom sprejemamo vedno globje v našem bitju moč Zodiakovih bitij. Globje kot to dopustimo, globje bomo prepoznali tudi sami sebe. Podobno kot bitja olj, le na nekem višjem nivoju, nam pomagajo, da njihove moči in njihovi visoki principi delujejo v nas. Neizogibno je, da tako srečamo v sebi tudi tisto, kar njihovim visokim močem stoji na poti in želi biti razrešeno. Bitja Zodiaka nam pri tej preobrazbi stojijo na čudovit način ob strani. Tako je mogoč predelati in ozdraviti celo težke rane, traume ali občutek krivde na neverjetno nedramatičen način. V tem procesu gre v prvi vrsti za osebno zdravljenje, ozaveščanje in nadaljni razvoj in šele v naslednjem koraku gre za uporabo teh moči pri zdravljenju drugih.