Ēteriskā uztvere

Ēteriskais ķermenis jeb vitālais ķermenis uztur visus mūsu dzīvības procesus – ēteriskie spēki ir mūsu īstie dzīvības spēki. Ar ēterisko uztveri var “saskatīt”, kur šis vitālais ķermenis ir novājināts vai bloķēts un kas tam ir nepieciešams, lai to stiprinātu. Gan terapijā ar zodiaka zīmju būtņu spēkiem, gan darbā ar ēteriskajām eļļām un eļļas dispersijas vannām galvenā nozīme ir ēteriskajai uztverei.
Nenovērtējama ir ēteriskās uztveres palīdzība mums iegūt skaidrību mirkļos, kad vēlamies izzināt, kura no vairākām iespējamajām eļļām konkrētajam cilvēkam viņa situācijā ir objektīvi piemērotāka. Ēteriskā uztvere parāda, kura eļļa izveido visspēcīgāko ēterisko saikni ar mums.
Pretēji dažiem vispārpieņemtiem viedokļiem ēteriskā uztvere ir jāiemācās ikvienam cilvēkam ar labiem nodomiem. Tādai uztverei nepieciešamie spēki mūsos ir, taču tie ir jāatmodina. Tāpat kā esam iemācījušies lasīt un rakstīt, mēs varam apgūt arī ēterisko uztveri. Protams, ir nepieciešama vingrināšanās un piemērota metode. Tas, kurš reiz ir iepazinis ēteriskās uztveres priekšrocības un iespējas, vairs nekad nevēlēsies tās zaudēt. Šī uztvere pašsaprotami ir kļuvusi par manas terapijas daļu, un arī semināri bez šīs metodes vairs nav iedomājami.