Tomass fon Rotenburgs (Thomas von Rottenburg) – dziednieks, semināru vadītājs, autors

Esmu dzimis 1964. gadā Berlīnē un tēva profesionālās darbības dēļ uzaugu galvenokārt ārzemēs (Afganistānā, Japānā un Dienvidāfrikā). Jau agri mani fascinēja īpašais rietumu medicīnai neraksturīgais ārstniecības veids. Dzīve vienmēr mazliet noslēpumainajā svešatnē modināja manī vēlmi ieskatīties dziļāk ārēji tikko pamanāmos fenomenos. Aizvien noteiktāk manī nobrieda lēmums kļūt par dziednieku. Sākotnēji specializējos homeopātijā. Tikšanās ar Jungu laulāto pāri – eļļas dispersijas vannu izgudrotājiem – kļuva par pagrieziena punktu manā dzīvē. Šo vannu apbrīnojamās dziednieciskās iedarbības iespaidots, arvien vairāk iedziļinājos ēterisko eļļu būtībā. Drīz vien tās kļuva par manas dziednieka prakses galveno sastāvdaļu.
Homeopātisko ārstniecības līdzekļu īpašību atšķirīgais raksturojums rosināja mani grupu semināros pievērsties ēterisko eļļu izpētei. Tādējādi paralēli manam praktiskajam dziednieka darbam izvērsās plaša starptautiska pētnieciskā darbība semināru veidā. Tādējādi pēdējo divdesmit gadu laikā ir uzkrātas bagātīgas zināšanas par līdzekļiem visdažādāko slimību ārstēšanā. Līdztekus ēterisko eļļu terapijai un eļļas dispersijas vannu izmantošanai par arvien būtiskāku manas prakses sastāvdaļu kļūst dziedināšana ar zodiaka zīmēm. Strādājot ar klienta dvēseli, tiek atklāti slimību iekšējie cēloņi.
Atziņa, ka ēteriskās eļļas ir dzīvas būtnes, ar kurām var sazināties, pašos pamatos izmainīja manu darbu ar eļļām. Pie Hosē Martinesa (Jose Martinez) es apguvu sajūtu ēterisko uztveri, ar kuras palīdzību varu atpazīt un ārstēt somatisku blokāžu ēteriskos cēloņus. Pēc vairāk nekā 20 gadu praktizēšanas dziedniecībā Berlīnē šobrīd darbojos gan Vācijā, gan Slovēnijā, gan arī citās dziedniecisko norišu vietās. Pieaugot sabiedrības interesei par manu pieeju, ir attīstījusies plaša starptautiska semināru darbība.