Darbs ar dvēseli

Katrai hroniskai slimībai vai problēmai ir sava vēsture, tāpēc tai ir nepieciešams ļoti personisks risinājums. Vadītā iekšējā dialogā es palīdzu pacientam sazināties ar viņa vai viņas virsapziņu. Tā ir būtība mūsos, kas rada mūsu krīzes un slimības, bet arī zina risinājumus, jo tā zina mūsu iekšējos uzdevumus un attīstības iespējas. Tas mudina mūs atrast un iet savu ceļu.

Dvēsele zina mūsu risinājumu, bet mums parasti trūkst piekļuves tās augstākajiem slāņiem – dažkārt tas izpaužas sapņos vai spontānās iedvesmās. Strādājot ar dvēseli, mēs īpaši izceļam neapzināto garīgo fonu, iespējamās traumatiskās pieredzes un slimības pamatā esošos modeļus un tos apstrādājam. Šādā veidā slimības pārvarēšana kļūst par pašpārliecinātu un spēcinošu izaugsmes ceļu uz daudz apzinātāku un pilnvērtīgāku dzīvi.