Grāmata “Patiesība no nākotnes”

Ana Pogačnik, Marko Pogačnik, Thomas fon Rottenburg. Die Wahrheit aus der Zukunft.
Die Botschaft der Bosnischen Pyramiden als Wandlungsimpuls für die Neue Zeit.
– 2017. – S. 188. (ISBN 978-961-285-635-9)

Šajā grāmatā tiek aprakstītas Bosnijas piramīdas kā nozīmīga atklāsme saistībā ar gaidāmo Zemes un cilvēka kvantu lēcienu.
Kā mēs jau tagad varam garīgi atvērties jaunajam, lai vēlāk nejustos pārlieku pārsteigti, nedroši un tādējādi garīgi nomākti?
Kas mūs sagaida šajā drīzajā pārmaiņu procesā kā garīgs notikums un kā mēs tam varam iekšēji sagatavoties?
Grāmata mums sniedz atbildes uz šiem jautājumiem. Tā mūs aizved šīs unikālās kultūras ainavas noslēpumainajās aizkulisēs un piedāvā mums izvēlētas ēterisko eļļu būtnes, kuras mums palīdzēs šajā procesā gluži kā vecmāte dzemdībās.

Mums, trim grāmatas autoriem, ir gan ļoti atšķirīga, gan arī kādā citā līmenī tomēr ļoti līdzīga uztvere un pieeja garīgajām dimensijām. Tādēļ šīs grāmatas tēmu mēs varējām izgaismot no trim atšķirīgiem redzes leņķiem. Lai gan ikviens no mums savu daļu sarakstīja neatkarīgi, visi trīs teksti veido vienotu struktūru, viens otru atbalsta un papildina.

Pirmo tekstu Ana saņēma kā vēstījumu un to uzrakstīja. Viņa atvērās un sniedza šai neparastajai vietai iespēju runāt ar mums – cilvēkiem. Šis teksts ir vārdos pārtulkots vēstījums, ko šī ainava iemieso kā savu spēku. Tie ir dziļi vārdi par jauno attīstības ceļu nākotnē. Tiem ir nepieciešams laiks, lai iedarbotos.
I. daļas fragments, ko sarakstījusi Ana Pogačnika …

Otrā daļa, ko sarakstījis Marko Pogačniks (Marko Pogačnik), veido čaulu, kas, sniedzot daudzus ieskatus, attēlus, svarīgu informāciju un zināšanas par ģeomantiju, mūs pilnībā aizved uz Visoko ielejas apkārtni. Turklāt tiek parādīta šīs ainavas garīgā loma un attēlota plašākā kontekstā. Tādējādi vārti ir atvērti. Esam sastapušies gan ar sevi, gan šo ainavu un gatavi tajā ieiet.
II. daļas fragments, ko sarakstījis Marko Pogačniks …

Trešajā daļā Tomass piedāvā konkrētu un praktisku instrumentu kā pavadoni ceļā uz jauno laiku. Iekšēji savienojoties ar triju ēterisko eļļu būtnēm, viņš apraksta to “personības” un pārmaiņu spēkus. Viņš tādējādi mums atver acis, lai varam ieraudzīt šo īpašo būtņu palīdzīgās rokas, kas to vien gaida, lai mūs šajā procesā ievestu, pavadītu un noturētu.
III. daļas fragments, ko sarakstījis Tomass fon Rotenburgs …